Εκατό περίπου άτομα ηλικίας 74 ετών και άνω αναμένουν στην ΠΕ Κοζάνης την επανεξέταση τους για τα διπλώματα οδήγησης σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του υπουργείου στις οποίες εναντιώνονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι εξεταστές των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχόμενες πανελλαδικές κινητοποιήσεις με απεργίες και στάσεις εργασίας. Οι διαφωνίες έγκεινται στο γεγονός, όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών ΠΕ Κοζάνης Αλέξανδρος Κανδυλιώτης όχι μόνο στα οικονομικά ζητήματα καθώς μέχρι σήμερα οι εξετάσεις διεξάγονταν εκτός ωραρίου για τις οποίες οι εξεταστές ελάμβαναν αποζημίωση, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα αλλά κυρίως σε ζητήματα ανταπόκρισης των υπαλλήλων στον αυξημένο φόρτο εργασίας στον οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Παράλληλα τίθενται και ζητήματα ασφάλειας των εξεταστών και εξεταζομένων καθώς θα χρησιμοποιείται το όχημα των εξεταζομένων χωρίς κανείς να γνωρίζει αν αυτά είναι ασφαλή, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος από τους εξεταστές σε κατάσταση ανάγκης όπως γίνεται σήμερα στα αυτοκίνητα των σχολών οδηγών.