Σε εκτέλεση των 338/2017 και 288/2016 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, που αφορά το έτος 2018, παρακαλούνται οι δημότες μας, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

  1. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του .

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  3. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας.

  4. Αντίγραφα πληρωμένων λογαριασμών ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2018, σε περίπτωση ρυθμίσεων θα πρέπει να προσκομιστεί η σύμβαση και οι αποδείξεις πληρωμών των δόσεων της.

  5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

  7. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2017.

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 1/12/2018 έως και 31/3/2018.

Για το έτος 2017 για όσους δεν αιτηθήκαν υπάρχει καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως 30/11/2018, πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.

Για την πόλη της Πτολεμαΐδας και Τ.Κ. Βλάστης, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας (πληροφορίες κα Γούπου Δήμητρα τηλ. 2463350133, κος Συμεωνίδης Μάριος τηλ. 2463350104 )

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους :

  1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής.

  2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου.

  3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου.