Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό 3ης Σεπτεµβρίου από το ύψος της οδού ∆αβάκη για το στόλισµα µε καλαθοφόρο όχηµα, την Πέµπτη 9/2/2017 και ώρες 09.00-11.00. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Αριστοτέλους από το ύψος της 11ης Οκτωβρίου µέχρι την οδό Καµβουνίων για το στόλισµα µε καλαθοφόρο όχηµα, την Παρασκευή 10/2/2017 και ώρες 09.00-11.00. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Χαλκιδικής από το ύψος της οδού Αργυροκάστρου µέχρι την οδό Φον Κοζάνη για το στόλισµα µε καλαθοφόρο όχηµα, την ∆ευτέρα 13/2/2017 και ώρες 09.00-11.00. 4

Η κυκλοφορία λεωφορείων , µεγάλων οχηµάτων και των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέπεται. Η κυκλοφορία θα γίνεται µέσω παρακαµπτηρίων δηµοτικών οδών µε την κατάλληλη σήµανση.