Τη Δευτέρα 6/2/2017 στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας κ. Γ. Παντή και των βουλευτών του Νομού Φλώρινας κ.κ. Σέλτσα και κ. Αντωνιάδη, όπου συζητήθηκαν θέματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη Φλώρινα και όχι μόνο.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε η δυνατότητα επιστροφής και χωροταξικού σχεδιασμού για την επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων, όπως αυτό του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.
Συζητήθηκε το ενδεχόμενο ίδρυσης νέων τμημάτων στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως τμήμα Κινηματογράφου αλλά και συντηρητών Έργων Τέχνης.
Ο Γενικός Γραμματέας άκουσε τις προτάσεις,τις οποίες θα επανεξετάσει με βάσει και τις εισηγήσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων.