Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε σήμερα, 15/11/2018, Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς τη ΔΕΥΑ Φλώρινας για το έργο της Τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Με την πρόσκληση αυτή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ένταξη της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το έργο αυτό, απολύτως αναγκαίο για την θέρμανση της Μελίτης, αποδεικνύει την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να υλοποιηθεί το έργο με σαφή και αυστηρά χρονοδιαγράμματα, τα οποία και ορίστηκαν. Από εδώ και στο εξής η ΔΕΥΑΦ οφείλει να υποβάλει σχετική πρόταση ένταξης από τις 19/11/2018 έως τις 29/3/2019.

Ο νομός μας είναι έτοιμος να υποδεχτεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, που θα μειώσει το κόστος της θέρμανσης, θα έχει θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε αυτή την Πρόσκληση του Υπουργείου, καθώς αποτελούσε πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Μελίτης.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%96%CE%97465%CE%A7%CE%998-%CE%A1%CE%9A9?inline=true

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας

Κωνσταντίνος Σέλτσας