Τριήμερο Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στο Κ.Δ.Α.Π. Γαλατινής