Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  13  Φεβρουαρίου    2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα   6: 30   μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αίτημα περί σύμφωνης γνώμης του Δήμου αναφορικά με αναδασμό στο αγρόκτημα Πτολεμαίδας.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 10/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ. Σχετικά με την τιμολόγηση τηλεθέρμανσης 3ου Λογαριασμού.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Γεώργιος Κάλφας.

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Κάιδης.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κών/νος Πολυχρονίδης.

 1. Τρόπος εκτέλεσης έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Αποδοχή ένταξης έργων στο ΕΑΠ Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας 2012-2016.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου 2016

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας.

      Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Κάιδης.

 1. Εκμίσθωση καταστημάτων ΟΕΚ Πενταβρύσου Ι.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 1. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικών αδειών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

      Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΥΑΕ Φώτης Ιορδανίδης

 1. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ . Ανέστης Καραφουλίδης

 1. Κοπή Δένδρων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης

 1. Επικαιροποίηση – ανασυγκρότηση της 366-2014 ΑΔΣ σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παιδείας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης