Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης», ευχαριστούν θερμά τους συγκατοίκους της πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου παρακειμένου 2-4 που εις μνήμην του φίλου και συγκατοίκου τους Μπούρου Κωνσταντίνου πρόσφεραν το ποσό των 120,00€ για τις ανάγκες του κέντρου και των ωφελουμένων του.