Διαφωνίες μεταξύ συμπολίτευσης – αντιπολίτευσης σημειώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας κατά τη συζήτηση της Διαφημιστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2018. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σαββόπουλος ζήτησε να πληροφορηθεί το σκεπτικό που αποκλείσθηκαν, από τη διαφημιστική προβολή, δύο τηλεοπτικοί σταθμοί (ΤOP Channel & Δίκτυο), με την πλευρά των μελών της συμπολίτευσης, αλλά και του Προέδρου της Επιτροπής, να επικαλούνται λόγους που σχετίζονται με την τηλεθέαση, τη μη προβολή των συγκεκριμένων σταθμών σε όλες τις περιοχές της Φλώρινας, αλλά και διάφορα άλλα θέματα.  Για τη μεταφορά του παρακάτω χαρακτηριστικού αποσπάσματος, kozan.gr