Το εξάμηνο πρόγραμμα της Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης.