Ημερίδα  με θέμα αναγνώριση- αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών από τα πρώτα νηπιακά χρόνια  με θέμα το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου.