Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το θαύμα της αγάπης- μητρικός θηλασμός θεμέλιο ζωής», 8-9 Δεκεμβρίου .