Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραμανλή από το ύψος του κυκλικού κόμβου Φιλίππου Β’ την Κυριακή 09-12-2018 και ώρα 07.00 έως 17.00 για εκσκαφής οδοστρώματος για την τοποθέτηση υπογείων καλωδίων.