Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ε.ΡΑ.ΔΥ.Μ.

Πρόεδρος: Εμμανουηλίδης Δαμιανός SV2GQV
Αντιπρόεδρος: Σαββίδης Ιερεμίας SY2CAG
Γραμματέας: Πούλιος Δημήτριος SV2RCN
Ταμίας: Δηνοβίστης Αντώνιος SV2HIA
Μέλος: Εμμανουηλίδου  Γεωργία SV2RCU
Μέλος: Γκίρνης Γεώργιος SY2CAL
Μέλος: Πουπνάρας Χαράλαμπος SY2BHH