Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης, την ερχόμενη Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, έρχεται προς έγκριση το μνημόνιο αποδοχής σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας από τις μονάδες 3,4 και 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Τηλεθέρμανση Κοζάνης, καθώς και η έγκριση πρακτικών της επιτροπής φιλικής επίλυσης διαφορών ΔΕΗ- ΔΕΥΑΚ. Σύμφωνα με το μεταξύ τους, προς έγκριση, μνημόνιο η ΔΕΥΑΚ δεσμεύεται να καταβάλει στη ΔΕΗ το οφειλόμενο, μέχρι και την 31/12/2017, ποσό από κατανάλωση θερμικής ενέργειας παρελθόντων ετών συνολικού ύψους 3.280.262,51 €, με ΦΠΑ. Απ’ αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί ποσό ύψους 109.526,14 €, το οποίο καταβλήθηκε στη ΔΕΗ, ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης με βάση τη μεταξύ τους Σύμβαση Παροχής Θερμικής Ενέργειας (ΣΠΘΕ), που έληξε το 2012, ενώ για τα έτη 2016 -2017, κ προκύπτει πρόσθετο ποσό οφειλής της ΔΕΥΑΚ προς τη ΔΕΗ ύψους 310.681,94 €, με ΦΠΑ. Με βάση τα προαναφερόμενα η οφειλή της ΔΕΥΑΚ προς τη ΔΕΗ υπολογίζεται ως εξής:

3.280.262,51 – 109.526,14 + 310.681,94 = 3.481.418,31 €, με ΦΠΑ.

Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το υπό έγκριση, μνημόνιο, θα καταβληθεί από τη ΔΕΥΑΚ στη ΔΕΗ σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις, ύψους 870.354,58 €, με ΦΠΑ,  με την κάθε μία από αυτές να καταβάλλεται το 3ο τρίμηνο εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2018. Ειδικά για την πρώτη δόση συμφωνήθηκε το ποσό των 870.354,58 €, με ΦΠΑ, να συμψηφιστεί με ποσό ύψους 618.541,46 €, με ΦΠΑ, που ήδη έχει καταβάλει η ΔΕΥΑΚ, την 3/4/2018, και συνεπώς το ύψος της πρώτης αυτής δόσης να διαμορφωθεί σε: 870.354,58 – 618.541,46 = 251.813,12 €, με ΦΠΑ

kozan.gr