Οι σύμβουλοι της ΤΑΞικής ΕΝότητας (ΤΑΞ.ΕΝ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης (ΕΚΝΚ) κάνοντας χρήση του άρθρου 23 παρ.4 του Καταστατικού του ΕΚΝΚ που αναφέρεται στη δυνατότητα έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, ενυπόγραφα, όπως απαιτείται, ζητούμε την έκτακτη σύγκληση του ΔΣ του ΕΚΝΚ για την ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2017 και ώρα 18:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόταση καθαίρεσης του προέδρου του ΔΣ από το αξίωμα αυτό για αντισυνδικαλιστικές ενέργειες που υπονομεύουν το χαρακτήρα του εργατικού συνδικαλισμού και το ξεφτιλίζουν οργανωτικά.

Μετά το αντισυνδικαλιστικό όργιο των τελευταίων ημερών θεωρούμε πως τα μέλη του ΔΣ του ΕΚΝΚ πρέπει να τοποθετηθούν για το αν εμπιστεύονται να οδηγηθεί στο συνέδριό του το ΕΚΝΚ έχοντας επικεφαλής άτομα που υπονομεύουν τον χαρακτήρα του εργατικού συνδικαλισμού.

Κοζάνη, 10/02/2017

Οι σύμβουλοι της ΤΑΞ.ΕΝ
Βόμβας Κωνσταντίνος
Δεληολάνης Ευάγγελος
Νάκας Αστέριος
Στολτίδης Νόντας