Στο κέντρο της Κοζάνης υπάρχουν κτίρια με ιστορική και αρχιτεκτονική σπουδαιότητα, τα οποία χρήζουν προστασίας και ανάδειξης. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να είναι μέρος μιας συνολικής μελέτης ανάπλασης όψεων που θα σέβεται το ιστορικό παρελθόν, θα έχει την λειτουργικότητα του παρόντος και θα οραματίζεται το μέλλον. Και φυσικά θα έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Γνωρίζω ότι παλιότερα είχαν γίνει τέτοιου είδους μελέτες από Αρχιτεκτονικά Γραφεία, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του Δήμου. Μια τοιχογραφία, με οποιοδήποτε θέμα, είναι μία πρόταση που εμπεριέχει κινδύνους και παγίδες. Πρέπει το μήνυμα και το υπόβαθρο του έργου να είναι τόσο δυνατό που να ξεπερνάει τους χρωματικούς συνδυασμούς μιας απλής τοιχογραφίας. Τέτοια έργα, τέτοιας προβολής, δημιουργούνται από ήδη καταξιωμένους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, γιατί σηματοδοτούν την πόλη, όπως τα γύρω κτίρια που αποτελούν ορόσημα της (καμπαναριό,Δημαρχείο, Ναός Αγίου Νικολάου, Ερμιόνιο,Εθνική Τράπεζα). Εφόσον, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα ήταν ασφαλές να γίνει απλά η επισκευή των επιχρισμάτων και ο ενιαίος χρωματισμός του εν λόγω κτιριακού μετώπου. Τέλος, τα θέματα και τα αξιόλογα έργα των φοιτητών, συνολικά, μπορούν να αποτελούν μέρος ενός καλλιτεχνικού αστικού πάρκου, που μπορεί να δημιουργήσει ο Δήμος σε άλλη περιοχή. Σε μια γειτονιά που θα χαρακτηριστεί και θα αναβαθμιστεί από τα έργα αυτά.