Κοτσαμάνια Τετραλόφου 2018. Η νύφη ήταν μάγισσα, αποπλάνησε το δήμαρχο Κοζάνης και έγινε το κακό.