Ζητούνται υπάλληλοι για τις παρακάτω θέσεις για κατάστημα πώλησης κρεάτων και λοιπών τροφίμων που θα λειτουργήσει υπό νέα διεύθυνση στην Κοζάνη.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
Επιθυμητά προσόντα:
 Δίπλωμα κρεοπώλη.
 Γνώσεις παρασκευής και μαγειρικής στον τομέα του κρέατος.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά προσόντα:
 Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση καταστήματος λιανικής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Γνώση Η/Υ (εφαρμογές γραφείου, ERP, CRM).
Επιθυμητά προσόντα:
 Πτυχίο ή πιστοποιήσεις στη χρήση υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων.
 Γνώση Αγγλικών.
 Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση γραμματειακής υποστήριξης.
 Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.

Σε όλους του υποψήφιους θα εκτιμηθεί η ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected]