Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών με θέμα  «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας».

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
  • εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
  • φοιτητές
  • όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
  • οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει, όσους το παρακολουθήσουν, με τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες ώστε να μπορούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες (αλλόγλωσσους πληθυσμούς).

Θεματικές ενότητες.

Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας

Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της

Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά

Εκπαίδευση προσφύγων

Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς  ή ως ξένη στη διασπορά

Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της Θράκης

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας

Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες

Διάρκεια: 400 ωρών Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Έως δύο Σάββατα κάθε μήνα

Πόλη διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία: Γιώτα Ντοβόλη 6948833092 email: kozanieef@gmail.com


 Οικονομικό κόστος: 500 €

Έναρξη: Ιανουάριος 2019 Λήξη: Αύγουστος 2019

Προκαταβολή / εγγραφή 50€ και το υπόλοιπο ποσό (450) θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Αύγουστο του 2019.