Καθαγιασμός των Υδάτων από τον Μητροπολίτη  Σισανίου & Σιατίστης κ. Παύλος, στις εγκαταστάσεις του ταχυδιϋλιστηρίου στην Πραμόριτσα, του Δήμου Βοΐου, με θερμοκρασία στους – 11 βαθμού.