Λόγω του παγετού που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή, πάγωσε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της λίμνης Πολυφύτου ανάντη της γέφυρας Ρυμνίου, στα στάσιμα νερά του ορμίσκου αριστερά του αναχώματος, στο χώρο της πλωτής εξέδρας!

Ήταν το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019, με αρνητικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος…

lpol5119 1 1

lpol5119 2 1

lpol5119 3lpol5119 4

mikrovalto.gr