Αν και η υπογραφή της σύμβασης του έργου, «Ανέγερση νέου κέντρου υγείας Σιάτιστας» (ύψους 1.255.459,72 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με την ανάδοχο εταιρεία, πραγματοποιήθηκε στις 09-10-2018, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί καμία απολύτως εργασία. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που αναδεικνύει το θέμα,  το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναφέρει ως ημερομηνία έναρξης των εκσκαφών την ημερομηνία 05-11-2018, ενώ  για την οργάνωση του εργοταξίου την ημερομηνία 02-11-2018. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, απέστειλε, χθες 8/1/2019,  έγγραφο προς την από την ανάδοχο εταιρεία, με το οποίο ζητά, εντός προθεσμίας δεκαεπτά (17) ημερών, δηλαδή έως 25-01-2019,  να εκδόσει την άδεια χρήσης εκρηκτικών από την Αστυνομία και να υποβάλει προς έγκριση το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και διάφορα ακόμη, καθώς και  να γίνει εγκατάσταση εργοταξίου στο έργο.

kozan.gr