Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μαυροδενδρίου ευχαριστεί δημόσια όλους τους συμπολίτες από το Μαυροδένδρι και την Ποντοκώμη, οι οποίοι με δικά τους μέσα, έξοδα και εργασία βοήθησαν στον αποχιονισμό των δρόμων της κοινότητας.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας
Αλμασίδης Χρήστος