Σε προμήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Τηλεθέρµανσης Κοζάνης, προχωρά η ΔΕΥΑΚ αφού μειώθηκαν σηµαντικά τα αποθέµατα ασφαλείας σε πετρέλαιο θέρµανσης, λόγω της πρόσφατης, µεγάλης διάρκειας, κακοκαιρίας. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, το γεγονός ότι στατιστικά µπορεί να έχουµε ταυτόχρονες βλάβες σε δύο µονάδες της ∆ΕΗ, όπως συνέβη στις 29/10/2018 µε συνέπεια να υπάρχουν πολύ µεγάλες ανάγκες σε πετρέλαιο θέρµανσης, για τη θέρµανση της πόλης µε µηδενικό φορτίο βάσης από την ∆ΕΗ και λόγω των παραπάνω το φορτίο αιχµής, η εφεδρεία, αλλά πολλές φορές και το τµήµα του φορτίου βάσης, µεταφέρεται στην αναγκαστική συνεχή λειτουργία του λεβητοστασίου τηλεθέρµανσης µε αποτέλεσµα την αυξηµένη κατανάλωση καυσίµου πετρελαίου θέρµανσης. Έτσι λοιπόν αποφασίσθηκε, χθες Τετάρτη 9/1,2018, η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης συνολικού ύψους 195.723,00 € πλέον ΦΠΑ για την προµήθεια 270.000 lt πετρελαίου θέρµανσης.

kozan.gr