Μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Κοινότητας και των Συλλόγων Εμπορικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού έγινε πλατιά σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων της Αιανής.

  • Η αναγκαιότητα της σύσκεψης αυτής προέκυψε από γενικότερη κατάσταση με τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι οι κάτοικοι της Αιανής.
  • Τα προβλήματα οφείλονται στην γενικότερη απαξίωση της υπαίθρου και άρα και του Δικού μας Οικισμού.

Καταλήξαμε

1ο Στην Δημιουργία Επιτροπής Αγώνα από εκπροσώπους όλων των συλλόγων της Αιανής με επικεφαλής την Δημοτική Κοινότητα.

2ο Η Επιτροπή αυτή σε σύσκεψη να καταγράψει όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους

3ο Να ιεραρχηθούν και να δούμε ποιοι ευθύνονται για’ αυτά και άρα σε ποιους θα απευθυνόμαστε για κάθε πρόβλημα.

4ο  Θεωρούμε ότι όποιες άλλες ερμηνείες της σύσκεψης είναι προσωπικές και ίσως εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και όχι την ανάγκη συσπείρωσης όλων των φορέων για την διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΑΝΗΣ