Χιονίζει αυτή την ώρα (12:30 μ.μ.) στην Ζωοδόχο Πηγή.