Θετικά γνωμοδότησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας επί της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του έργου «Βόρειο οδικό τμήμα της παραλίμνιας χάραξης» στα πλαίσια του έργου ‘Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτύου Ν. Κοζάνης’, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, κατόπιν αξιολόγησης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4014/2011. Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, η “παραλίμνια χάραξη” θα αποτελέσει την οδό που θα περικλείει την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου και θα συνεισφέρει στην τουριστική αξιοποίηση όλων των περιοχών και σε συνδυασμό με τη μελέτη της Περιφέρειας «Κοζάνη – Ρύμνιο – Τριγωνικό» θα βελτιώσει γενικότερα τις συνθήκες σύνδεσης της πόλης της Κοζάνης με όλες τις περιοχές που βρίσκονται στα όρια της λίμνης. Το έργο του θέματος χωροθετείται στο νότιο τμήμα του νομού Κοζάνης στη περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου και αφορά στον οδικό άξονα του Βόρειου τμήματος της Παραλίμνιας χάραξης. Θα αποτελέσει την οδό που θα συνδέσει τους οικισμούς που βρίσκονται στα όρια της λίμνης στο βόρειο τμήμα της με την Ε.Ο.3 Κοζάνη –Λάρισα και την οδό Κοζάνη – Ρύμνιο –Τριγωνικό, θα βελτιώσει γενικότερα τις συνθήκες σύνδεσης της πόλης της Κοζάνης με τις περιοχές που βρίσκονται στα όρια της λίμνης και θα συνεισφέρει στην τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Η προτεινόμενη λύση έχει συνολικό μήκος 20,6χλμ. συμπεριλαμβανομένου και της οδού προς Καισαρειά και περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Βαθύλακκος – Διασταύρωση Καισαρειάς και β) Παράκαμψη Καισαρειάς. Για το έργο εξετάστηκαν τρεις (3) διαφορετικές προτεινόμενες λύσεις-χαράξεις:

Α΄ Λύση: Η εν λόγω λύση ξεκινά σε ισόπεδο κόμβο ο οποίος χωροθετείται στη συμβολή της Ε.Ο. 3 με την οδό προς Μεσιανή κινείται «παράλληλα» με τη λίμνη σε απόσταση από το όριό της και καταλήγει στην οδό προς Καισαρειά στην περιοχή ανάπτυξης του ΙΚ του Α/Κ Καισαρειάς της μελέτης οδοποιίας «Κοζάνη – Ρύμνιο – Τριγωνικό». Η λύση αποτελεί τη χάραξη του Τεχνικού αντικειμένου της προκήρυξης.

Β΄ Λύση: Η δεύτερη λύση ξεκινά από τον ΙΚ προς Βαθύλακκο, κινείται πιο κοντά στο όριο της λίμνης και καταλήγει στην οδό προς Καισαρειά στην περιοχή του ΙΚ των κλάδων του ΑΚ Καισαρειάς της μελέτης «Κοζάνη – Ρύμνιο – Τριγωνικό».

Γ΄ Λύση: Αρχή της συγκεκριμένης λύσης αποτελεί ο ΙΚ που δημιουργείται επί της Ε.Ο.3 με την οδό προς Μεσιανή. Στη συνέχεια η οδός κινείται κοντά στο όριο της λίμνης μέχρι τον οικισμό της Καισαρείας και, διαπερνώντας με Άνω διάβαση το οδικό τμήμα «Κοζάνη – Ρύμνιο – Τριγωνικό», καταλήγει στην οδό προς Αιανή. Βάσει της μελέτης «Κοζάνη – Ρύμνιο – Τριγωνικό» η σύνδεση με [8/17] την αρτηρία καταργείται. Έτσι πλέον θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την πρόσβαση προς Αιανή. Επιπλέον στη συγκεκριμένη λύση μελετάται και οδός σύνδεσης με την επαρχιακή οδό Καισαρειάς – Αιανής.

Η λύση Γ αποτελεί την προτεινόμενη από τους φορείς λύση, η οποία συμπεριλαμβάνει και την σύνδεση του οικισμού της Αιανής, ενώνοντας του δυο κάθετους άξονες από την πόλη της Κοζάνης, ΕΟ3: Κοζάνη-Σέρβια-Λάρισα και υπό μελέτη άξονα Κοζάνη-Ρύμνιο-Τριγωνικό-Λάρισα.

• Αφετηρία χάραξης αποτελεί ισόπεδος κόμβος, ο οποίος προκύπτει με τροποποίηση της μελέτης παράκαμψης Βαθύλακκου (ΑΝ.ΚΟ.) και μεταφορά του ισόπεδου κόμβου της νότιας εισόδου του οικισμού ώστε να αναβαθμιστεί σε τετρασκελή σε σημείο όπου οι γωνίες συμβολής στον κόμβο να είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας όλων των κινήσεων.

• Η επιλογή της χάραξης έγινε εκτός των τεχνικών κριτηρίων με την λογική των λιγότερων απαλλοτριώσεων και χρήση των κοινόχρηστων εκτάσεων.

• Η χάραξη στο στάδιο της ΠΜΑ αποτελεί μία «ευέλικτη» λύση στην οποία η διέλευση των ρεμάτων γίνεται σε καμπύλες, δίνοντας την ευχέρεια για τροποποίησή της με μετάθεση βορειότερα σε περίπτωση γεωτεχνικών-γεωμορφολογικών προβλημάτων που επηρεάζουν τα τεχνικά διέλευσης.

• Σε πολλές περιοχές οι λύσεις Β και Γ συμπίπτουν, καθώς επιλέχθηκε η χάραξη να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο όριο της λίμνης, βάσει τεχνικών προδιαγραφών προς το όριο απαλλοτρίωσης της ΔΕΗ της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου.

• Η χάραξη περιλαμβάνει τη νότια παράκαμψη του οικισμού της Καισαρειάς και τη συνέχιση της παραλίμνιας διαδρομής με κατάληξη τη σύνδεση με την επαρχιακή οδό Ρύμνιου –Αιανής. Περιλαμβάνεται άνω διάβαση της υπό μελέτη τετράιχνης οδού Κοζάνη – Ρύμνιο. Στόχος της λύσης είναι η αποκατάσταση της σύνδεσης, η οποία διακόπτεται από την μελέτη του παραπάνω κλειστού αυτοκινητοδρόμου και ουσιαστική ολοκλήρωση της παραλίμνιας χάραξης στο βόρεια τμήμα της λίμνης.

• Επιπλέον στη συγκεκριμένη λύση μελετάται και σύνδεση της χάραξης με οδό που θα συνδέει την παραλίμνια χάραξη με την επαρχιακή οδό Καισαρειάς – Αιανής στην περιοχή του ΙΚ των κλάδων του Α/Κ Καισαρειάς της μελέτης «Κοζάνη – Ρύμνιο».

kozan.gr