Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης, ενημερώνει τα μέλη του ότι την Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Συλλόγου (Ζήση Γιαχνίκα 19, Κοζάνη) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Απολογισμός χρήσης έτους 2018

  2. ΄Εγκριση πεπραγμένων

  3. Ψήφιση προϋπολογισμού χρήσης του έτους 2019

  4. Διάφορες προτάσεις

Μετά την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου.

Καλούμε όλα τα μέλη και όσους θέλουν να εγγραφούν στο Σύλλογο, να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.