Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης πραγματοποίησαν τα εγκαίνια της Αρχαιολογικής Συλλογής Κοζάνης σήμερα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου. Η Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό κτήριο, των αρχών του 20ού αι., δωρεά Παναγιωτίδη στον Δήμο Κοζάνης, ο οποίος παραχώρησε τη χρήση του στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η αρχική Έκθεση εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1989, ενώ έπαψε να λειτουργεί έξι χρόνια μετά, με το μεγάλο σεισμό του 1995. Το κτήριο αποκαταστάθηκε στην σημερινή του μορφή από το Δήμο Κοζάνης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συμπληρωματικά στο πρόγραμμα «Θησέας».
Η επανέκθεση ολοκληρώθηκε το 2016. Περιλαμβάνει αρχαιότητες από όλο το νομό Κοζάνης, που αποκαλύφθηκαν από την παλαιότερη και νεότερη επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα. Μέρος των ευρημάτων προέρχεται από τις μεγάλες σωστικές ανασκαφές που διενεργεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ.

Θανάσης Τέγος