Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο. (Kόστος: 50 €).

Στόχος:

Το σεμινάριο προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών με αναπηρία όρασης. Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι αρχικά να κατανοηθούν οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας μέσω των οποίων σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε η εκπαιδευτική πολιτική στην ειδική εκπαίδευση, καθώς και οι θεμελιώδεις αρχές της ένταξης των τυφλών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης, με την ανάπτυξη ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία όρασης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με ζητήματα διδακτικών πρακτικών, προσδιορίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας (σχεδιασμός, μέθοδος, χρήση μέσων, διαχείριση του διδακτικού χρόνου, προσαρμογή και διαφοροποίηση της διδασκαλίας, χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, κ.λπ.) και οδηγούν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Επιπλέον ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, αλλά και του προσωπικού των μουσείων θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση και στην ανάπτυξης μιας πολιτικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης αναδεικνύοντας συγχρόνως τα χαρακτηριστικά κάθε μουσείου και τόπου.

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου

  1. Κοινωνική πολιτική και άτομα με αναπηρία. Η συμβολή του αναπηρικού κινήματος στην διαμόρφωση πολιτικών για την ειδική εκπαίδευση.
  2. Η ένταξη των τυφλών στην εκπαιδευτική διαδικασία από την θεωρία στην πρακτική.

  3. Διδακτικές πρακτικές για μαθητές με αναπηρία όρασης.

  4. Σχεδιασμός και παραγωγή εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία όρασης.

  5. Ηλεκτρονική προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης.

Εισηγητές

  • Μαρκοστάμος Παναγιώτης, Οργανωτικός Γραμματέας Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και Οργανωτικός Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.
  • Χαμονικολάου Σοφία, Φιλόλογος – Ειδικής Αγωγής Μ.Εd, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκπαιδεύτρια του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille.

Ενημέρωση- Εγγραφές: Ντοβόλη Γιώτα: 6948833092

Έναρξη Σεμιναρίου: Μάρτιος 2019

Στο τέλος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όλους του Επιμορφούμενους.