ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

18.30-20.00 Κεντρική Πλατεία: Σάλσα, Τάγκο, latin & Μοντέρνοι χοροί. Συμμετέχουν: Πολιτιστικός Σύλλογος Λατινοαμερικάνικων Χορών “Pasion Latino”,

Μακεδονική Δύναμη , Έκφρασις , Σάντρα (Ακάδημος),  Α.Σ. Διάπλαση , Πολ. Σύλλογος Κοίλων, Πολ. Σύλλογος Δρεπάνου.

20.00  Κεντρική Πλατεία: Φανός Κρεβατάκια με δρώμενο, χορευτικά και Φανό.

20.30 Κεντρική Πλατεία: Φανός Γιτιά.

21.00 Φανός Γιτιά: Άναμμα & γλέντι του Φανού.

21.00 Φανός Κρεβατάκια: Άναμμα & γλέντι του Φανού.