Η επιτροπή   ΑΜΕΑ της  ομάδος  συνεργασίας  του Σώματος  Ελληνικού  Οδηγισμού  παρέθεσαν
γεύμα στα  παιδιά  ΚΕΚΑ   ΑΜΕΑ  καιΚΔΑΠ  του  δήμου Κοζάνης.
Σε  μια ευχάριστη  ατμόσφαιρα  εκπαιδευομενοι  και εργαζόμενοι   διασκέδασαν  με  την  ψύχη  τους.