19.30 -20.00  Κεντρική Πλατεία: ΚΑΠΗ Κοζάνης και Σιάτιστας.

20.00 -20.30 Κεντρική Πλατεία: Φανός Αγίου Αθανασίου. Χορευτικά Ενηλίκων & Φανός.

20.30 Κεντρική Πλατεία: Φανός Αγίου Δημητρίου Χορευτικά Ενηλίκων.

21.00 Φανός Αγίου Αθανασίου: Άναμμα & γλέντι του Φανού.

21.00 Φανός Αγίου Δημητρίου: Παρουσίαση Μονόπρακτου «Τα εγκαίνια» – Άναμμα & γλέντι του Φανού στο χώρο του Φανού.