Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης», η διευθύντρια του ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Κοζάνης και ο διευθυντής του Ειδικού Σχολείου Κοζάνης, ευχαριστούν θερμά την επιτροπή ΑμεΑ της Ομάδα Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού τοπικού τμήματος Κοζάνης για την παράθεση γεύματος στους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές του Ειδικού Εργαστηρίου Κοζάνης, του ΚΔΑΠμεΑ του Δ. Κοζάνης και στους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης την Τρίτη 14/02/2017 στο «ALSOS» στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου με ψυχαγωγικό πρόγραμμα λόγω των Απόκρεων.

Επίσης ευχαριστούν τα ΚΤΕΛ Αστικών Κοζάνης για την δωρεάν παραχώρηση αστικού για την μεταφορά μας στο χώρο του πάρκου του Αγίου Δημητρίου.