Ανάβει, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ο Φανός της Εθελοντικής ομάδας Λευκοπηγής – ΕΟΛ «Συνείδηση», στον παραδοσιακό νερόμυλο του χωριού.