Αίτηση για να αποζημιωθεί από το δήμο Κοζάνης, για φθορά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στον εμπρόσθιο τροχό, από ανωμαλία του οδοστρώματος, κινούμενη την 31-1-2019 στην Τ.Κ. Αργίλου του δήμου Κοζάνης, κατέθεσε συμπολίτισσά μας.  Όπως αναφέρει στην αίτησή προς το δήμο και τη σχετική δήλωση που υπέβαλλε η ίδια στις 4-2-2019 στο τμήμα Τροχαίας Κοζάνης, ισχυρίζεται ότι κατά την 31-1-2019 κινούμενη με το αυτοκίνητο της, με κατεύθυνση από τον Κλείτο προς την πόλη της Κοζάνης, πλησίον του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, υπέστη υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στον εμπρόσθιο αριστερό τροχό, από την ύπαρξη λακκούβας στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, ο εν λόγω ισχυρισμός της αιτούσας δεν έγινε δεκτός, από τη νομική υπηρεσία του δήμου Κοζάνης, αφού, όπως υποστηρίζει, πέραν της γενικής κι αόριστης αναφοράς του συμβάντος από την ίδια, δεν προκύπτει από κανένα άλλο στοιχείο. Η τυχόν ζημιά που ισχυρίζεται ότι υπέστη η συμπολίτισσά μας, όπως αναφέρεται και στο ∆ελτίο Ατυχήματος Υλικών Ζημιών του τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, είναι μονάχα κατά δήλωσή της και επομένως δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει από μόνο του, ευθύνη του δήμου Κοζάνης. Η άποψη της νομικής υπηρεσία καταλήγει με τ’ ότι: «η διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης για παρόμοια περιστατικά , θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή στα αρμόδια ∆ικαστήρια και αυτή μπορεί να καταβληθεί μόνον κατόπιν τελεσίδικης ∆ικαστικής Απόφασης».

kozan.gr – Φωτογραφία αρχείου