Την Παρασκευή 15-2-2019, εκπρόσωποι της Δ.Ε. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας, μας υποδέχτηκαν στα γραφεία του Παραρτήματος στην Κοζάνη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημά μας, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούμε τη συγκεκριμένη περίοδο, θέλοντας να τονίσουμε την αναγνώριση της προσφοράς του ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ στην τοπική κοινωνία, δηλώνοντας ότι προτιθέμεθα να συνεργαστoύμε στενά με το συγκεκριμένο φορέα,  σε θέματα που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου.

Το ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ βρίσκεται πάντοτε κοντά σε όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέσω του καταρτισμένου έμψυχου δυναμικού του, υποστηρίζει την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και συμβάλλει στην διεύρυνση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα αντικείμενα που το αφορούν.

Κυριάκος Μιχαηλίδης