Για πρώτη φορά στο νομό της Κοζάνης, το ΕΛΚΕΔΙΜ σε αποκλειστική συνεργασία με δημόσιο φορέα το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , θα υλοποιήσει πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών.

Το μοναδικό πρόγραμμα πανεπιστημίου που μπορεί να οδηγήσει σε εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ για πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων και υποψήφιους που δεν έχουν την απαραίτητη διδακτική εμπειρία σε ενήλικες (150 ώρες). Παρέχει επίσης βεβαίωση επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (160 ώρες) για μοριοδότηση σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ και άλλες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μικτό μοντέλο μάθησης με μόνο 2 σαβ/κα δια ζώσης συναντήσεων.

Σημαντική πολιτική εκπτώσεων για ανέργους, φοιτητές, τρίτεκνους-πολύτεκνους κ.α.

Πληροφορίες / εγγραφές 2461027001

http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/ekpa

http://espaergasia.com/?p=50286

Χρονοδιάγραμμα Α Κύκλου

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.