43 θέσεις δίμηνα στο ΛΚΔΜ (Αιτήσεις από 17/2/17 μέχρι και 28/2/17).