Από την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών (όπως αυτή διέρρευσε) για τη διάσπαση Δήμων προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα και ενστάσεις όπως :

1.Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός να συζητιέται το θέμα της διάσπασης ενός Δήμου και ο ίδιος ο Δήμος να είναι σε πλήρη άγνοια. Καμιά πληροφορία δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεπίτρεπτο να προσπαθούμε σαν δημοτικοί σύμβουλοι να ενημερωθούμε από παράγοντες της ΜΚΟ «κοινωνία των πολιτών του Βελβεντού» ή από διάφορα διαδικτυακά σχόλια τοπικών πολιτικών παραγόντων. Προκλητική υποτίμηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των θεσμοθετημένων οργάνων της.

Γνωρίζουν οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι δυνατότητες του σημερινού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού ; Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση γνωρίζει ; Το Υπουργείο γνωρίζει την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Δήμος ; Προσωπικά έχω σοβαρές αμφιβολίες.

2.Όλο το βάρος του διαχωρισμού καλούνται να το σηκώσουν οι καταργούμενοι Δήμοι. Για τους άλλους Δήμους δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να κρίνω αλλά για το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού σημειώνω τα εξής :

Δεν προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού. Προβλέπεται εθελούσια απόσπαση από το υπάρχον προσωπικό. Άρα το διαθέσιμο, έτσι και αλλιώς, ανεπαρκές προσωπικό του ενός Δήμου θα μοιρασθεί σε δυο Δήμους. Με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί η λειτουργία

Τεχνικής Υπηρεσίας ;

Οικονομικής Υπηρεσίας ;

Το υπουργείο εκτιμά ότι οι δυο νέοι Δήμοι θα είναι βιώσιμοι ;

Με την κατάθεση της τροπολογίας και μέσα το κλίμα της διάσπασης όλοι οι υπάλληλοι λογικό είναι να αρχίσουν να ασχολούνται με το επαγγελματικό μέλλον τους και όχι με τις υποθέσεις ενός Δήμου υπό διάσπαση. Άρα τα προβλήματα λειτουργίας που ήδη υπάρχουν θα επιδεινωθούν.

3. Η Κοινωφελής Επιχείρηση και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού αποκτούν χωρική αρμοδιότητα στο σύνολο των νέων Δήμων τουλάχιστον για δυο χρόνια. Τα Δημοτικά συμβούλια των νέων Δήμων θα αποφασίσουν μέσα σε δυο χρόνια για την συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Νομικών προσώπων ως διαδημοτικών. Σε περίπτωση διαφωνίας των δυο Δημοτικών Συμβουλίων τι γίνεται ; Ποιος θα ασκεί πολιτική στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την πρόνοια ;

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα συγκροτηθεί Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας από τον σημερινό Δήμο (Συντονιστής Αποκεντρωμένης, Αντιδήμαρχος οικονομικών, προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, πολιτικός μηχανικός, δικηγόρος του καταργούμενου Δήμου, δυο δημοτικοί σύμβουλοι (1) πλειοψηφίας και (1) μειοψηφίας) η οποία θα κάνει την σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για

Α. κατανομή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στους νέους δήμους

Β. το προσδιορισμό ποιος Δήμος θα συνεχίσει τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Δήμου

Γ. Τον καθορισμό του ποσού από τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την 31η Αυγούστου 2019 σύμφωνα με τον πληθυσμό.

Τα ακίνητα είναι εύκολο να διαχωριστούν. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία όμως δεν διευκρινίζεται πως.

Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού σήμερα ουσιαστικά είναι σε διάλυση. Δεν έχει αντιδήμαρχο οικονομικών, δεν έχει δικηγόρο, ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας δίνει καθημερινό αγώνα ισορροπίας σε τεντωμένο σχοινί για την στοιχειώδη λειτουργία του Δήμου και το βλέπω πρακτικά πολύ δύσκολο να διαθέσει χρόνο για την επιτροπή που θα συγκροτηθεί άρα ;

Ποιος θα ασχοληθεί με του νέους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) ;

Υπάρχει λύση : Να διαθέσει η Περιφέρεια στον Δήμο τους απαιτούμενους υπαλλήλους για να ασχοληθούν με το διαχωρισμό δεδομένου ότι η διάσπαση έχει και «αναπτυξιακή προοπτική».

Εύχομαι αυτοί που θα είναι μέλη (αν βρεθούν τελικά) της επιτροπής να καταφέρουν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση γιατί δεν θέλω να φανταστώ ότι θα βάλουν τις τοπικές κοινωνίες να μαλώνουν μεταξύ τους για το μοίρασμα της περιουσίας.

Με τον τρόπο που γίνεται ο διαχωρισμός (χωρίς προσωπικό, χρηματοδότηση και τεχνική στήριξη) έχω σοβαρές επιφυλάξεις για την βιωσιμότητα των δυο Δήμων.

Σαν δημοτικός σύμβουλος του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου αισθάνομαι την υποχρέωση, προς όλους τους δημότες, να καταθέσω δημόσια την αγωνία μου.

Όσοι αποφασίζουν ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

28/02/2019

ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ