«Νομίζω ότι οι Πρυτάνεις, με το ρόλο, το κύρος και την εμπειρία που έχουν, θα είναι βασικοί παίχτες για την επόμενη μέρα και αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει ούτε κάτι προσωπικό, ούτε οτιδήποτε άλλο» ανέφερε ο ίδιος, ενώ, όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη δεν αποτελεί μία μοναδική περίπτωση. «Στη Θεσσαλία δεν έγινε έτσι (). Στη Στερεά Ελλάδα, επίσης, δεν έγινε έτσι. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο πάλι δεν έγινε έτσι, που υπάρχει μία συνέργεια με τα ΤΕΙ. Στο Ιόνιο το ίδιο.»

Την απάντηση αυτή έδωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ο οποίο κλήθηκε από δημοσιογράφο να σχολιάσει   τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό του Πρύτανη του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Στέργιου Γκανάτσιου, από τη νέα Σύγκλητο και το αν αυτοί είναι εκδικητικοί.

Απαντώντας ο Πρύτανης του ΤΕΙ  Δυτικής Μακεδονίας στον υπουργό δήλωσε:

«Τυπικά, αυτός που το εκπροσωπεί είναι αυτός που εκπροσωπεί όλο το ίδρυμα. Από αυτή την άποψη είναι ο Πρύτανης… Εγώ είχα πει μάλιστα ότι αν θα γίνονταν συνδιοίκηση, όπου στη συνδιοίκηση θα περιλαμβάνονταν μέλη του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου, εγώ δεν ήθελα να είμαι μέσα. Διότι τότε, όντως, θα εκπροσωπούνταν το ίδρυμα με τους αντιπρυτάνεις και τους κοσμήτορες στη σύγκλητο του ιδρύματος το οποίο θα προέκυπτε. Τώρα δεν μπορεί να μην υπάρχει εκπρόσωπος.»

Πηγή esos.gr