Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 26-11-2018, από υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, σε θέσεις του Λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ, εντός του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, βεβαιώθηκαν παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων, για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του εν λόγω λιγνιτωρυχείου. Για το λόγο αυτό, βάσει νομοθεσίας, η αρμόδια υπηρεσία, αποφάσισε την επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους 22.800
ευρώ, ως διοικητική κύρωση.

kozan.gr