Κατατέθηκε η τροπολογία για το διοικητικό διαχωρισμό του Μαμάτσειου και Μποδοσάκειου νοσοκομείων. Έτσι τα δύο νοσοκομεία επανέρχονται στο προηγούμενο καθεστώς  με ξεχωριστές διοικήσεις.

kozan.gr