Φίλοι Δημότες

Μπροστά στις νέες προκλήσεις, που διανοίγονται για την περιοχή της Εορδαίας οφείλουμε όλοι να δώσουμε το προσωπικό μας στίγμα και τη συνεισφορά μας.

Ο Δήμος Εορδαίας βρίσκεται μπροστά σε μία νέα εκλογική διαδικασία με οξυμένα τα προβλήματά του και στο περιθώριο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Τα περιθώρια στενεύουν και όλοι εμείς όπου αγαπάμε τον τόπο οφείλουμε να είμαστε παρόντες  για να δώσουμε προοπτική και ελπίδα.

Με βάση την εμπειρία μας από την 12ετή μας θητεία, στο Δήμο, με την γνώση όλων των ζητημάτων έχουμε πλήθος ρεαλιστικών προτάσεων, που σκοπεύουμε να θέσουμε στο λαό, έχοντας τη δύναμη να τις κάνουμε πράξη ως συνδυασμός «ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ».

 Φίλοι Δημότες

 Μετά από σκέψη και συναίσθηση των ευθυνών, αποφάσισα εκ νέου να θέσω υποψηφιότητα στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές, τον Μάιο 2019.

Το μέλλον ξεκίνησε

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Ιωάννα Γ. Ανδρονικίδου

Δικηγόρος