Καθαρά Δευτέρα, 11 Μαρτίου, στο Μαυροδένδρι Κοζάνης.