Πρόβλημα σε υπόνομο επί της οδού Μουράτη στην Κοζάνη, γέμισε ακάθαρτα ύδατα όλος ο πεζόδρομος.