70(+) φωτογραφίες, του kozan.gr, από το πάρτι νεολαίας 2019, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.