Ο δήμαρχος Λ. Ιωαννίδης  μαζί με άλλους αυτοδιοικητικούς & πολιτευτές χορεύουν με τα μέλη του Φανού Αλώνια και το άρμα » «Σ’ν κάσα οι παππαίοι».