Το πρότυπο σκεπασμένο κολυμβυτήριο της Κοζάνης «Μπάκακας» από τα μέλη του Φανού «Η Κόζιανη».